Der er i Berlin truffet politisk beslutning om at omlægge til økologi i de offentlige køkkener. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i stor inspiration fra Københavns Kommune, som omlagde til knapt 90 pct. økologi i hovedparten af kommunens køkkener i perioden 2007-2016.

Vi har udviklet og faciliteret et forløb for den nye organisation, Kantine Zukunft, der skal udvikle og implementere omlægningen i Berlin. Forløbet handlede om vidensdeling, metodeudvikling, forslag til proces samt besøg i udvalgte køkkener i København. Vi har fortsat tæt samarbejde med Kantine Zukunft.

En indsats for mere bæredygtige fødevaresystemer skal løftes både lokalt og globalt, og kommer kun til at ske gennem vidensdeling, erfaringsudveksling og åbne ører og arme mellem forskellige aktører

Verdensmål i Værdikæden er et projekt, som skal finde nye løsninger på den danske restaurationsbranches største bæredygtighedsudfordringer. Målet er at styrke konkurrenceevnen for de danske virksomheder, som leverer løsningerne, og hæve bæredygtighedsambitionerne hos både restauranter og leverandører.

Vi har stået for kortlægningsopgaven i værdikædegruppen Fra Græs til Gæst, og undersøgt, hvordan der i fremtiden skabes en kortere og mere bæredygtig vej fra græs til gæst. Hvordan fremmes systemer og løsninger, som sikrer, at den danske restaurationsbranche køber råvarer i bedre kvalitet lokalt, og på den måde understøtter mere bæredygtige fødevaresystemer end det vi har i dag?

Resultatet af vores kortlægning er blevet til en samlet analyse

FoodSHIFT 2030 er et samarbejde mellem 9 europæiske Labs, der alle arbejder for at forandre fødevaresystemerne i deres regioner og skabe nye forbindelser mellem by og land.

Vi er Lab Leader for Greater Copenhagen Lab ’Kitchens of Tomorrow’ i samarbejde med Københavns Universitet og Circular Food Technology

Se mere om projektet i denne lille video

Vi arbejder sammen med en række organisationer, der alle arbejder for bæredygtighed og forandring af fødevaresystemet.

EAT Foundation, Oslo

Sustain, London

Food for Life, London

Tasting India, New Dehli

Samarbejdspartnere