Mange drømmer om en national skolemadsordning, men vi skal være parate til en millioninvestering, hvis vi skal undgå en tabersag, som dengang man forsøgte noget tilsvarende i børnehaven. Den gang smadrede tyske discountmadpakker og modstand fra både presse og ressourcestærke forældre ideen, skrev jeg for Altinget d. 17 maj 2023

Læs artiklen på Altinget her

Læs som PDF her

Mange kantiner og storkøkkener er i gang med at omstille sig til mere bæredygtig adfærd. Men der bliver sjældent lavet om på det grundlæggende problem, og selve CO2-regnskabet er langt hen ad vejen fri leg, skrev jeg for Altinget d. 17. april 2023

Læs artiklen på Altinget her

Læs som PDF her

Regeringen vil give erhvervsuddannelserne et løft. Det er tiltrængt, og ser man på fødevareuddannelserne, spænder problemerne lige fra anakronistiske uddannelsesforløb til u-attraktive arbejdsforhold. Og så mangler der en fundamental politisk erkendelse af, at en faglig uddannelse koster mere end en boglig, skrev jeg for Altinget d. 20 februar 2023

Læs artiklen på Altinget her

Læs som PDF her

Changing Food er andet end omlægning af professionelle køkkener. Fx har vi stået bag og bidraget til flere uvildige rapporter om omlægning for fx Økologisk Landsforening, hvor vi har bidraget til markedsrapporten

I projektet Verdensmål i Værdikæden under Dansk Industri har vi stået for kortlægningsopgaven i værdikædegruppen Fra Græs til Gæst, og undersøgt, hvordan der i fremtiden skabes en kortere og mere bæredygtig vej fra græs til gæst. Hvordan fremmes systemer og løsninger, som sikrer, at den danske restaurationsbranche køber råvarer i bedre kvalitet lokalt, og på den måde understøtter mere bæredygtige fødevaresystemer end det vi har i dag?

Resultatet af vores kortlægning er blevet til en samlet analyse

Samarbejdspartnere