Rapporter og viden

Changing Food er andet end omlægning af professionelle køkkener. Fx har vi stået bag og bidraget til flere uvildige rapporter om omlægning for fx Økologisk Landsforening, hvor vi har bidraget til markedsrapporten

I projektet Verdensmål i Værdikæden under Dansk Industri har vi stået for kortlægningsopgaven i værdikædegruppen Fra Græs til Gæst, og undersøgt, hvordan der i fremtiden skabes en kortere og mere bæredygtig vej fra græs til gæst. Hvordan fremmes systemer og løsninger, som sikrer, at den danske restaurationsbranche køber råvarer i bedre kvalitet lokalt, og på den måde understøtter mere bæredygtige fødevaresystemer end det vi har i dag?

Resultatet af vores kortlægning er blevet til en samlet analyse

Samarbejdspartnere