Omlægning til økologi i Berlin

Der er i Berlin truffet politisk beslutning om at omlægge til økologi i de offentlige køkkener. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i stor inspiration fra Københavns Kommune, som omlagde til knapt 90 pct. økologi i hovedparten af kommunens køkkener i perioden 2007-2016.

Vi har udviklet og faciliteret et forløb for den nye organisation, Kantine Zukunft, der skal udvikle og implementere omlægningen i Berlin. Forløbet handlede om vidensdeling, metodeudvikling, forslag til proces samt besøg i udvalgte køkkener i København. Vi har fortsat tæt samarbejde med Kantine Zukunft.