Hjælp til udbud

Vi har med succes arbejdet med at udfordre kantine- og forpagtningsløsninger og omlægge dem til en mere bæredygtig profil uden at gå på kompromis med kvalitet eller fokus på målgruppen.

Fødevareproduktion udgør ca. 1/3 af den samlede CO2-udledning på verdensplan. For virksomheder med kantiner giver det derfor god mening af tænke bæredygtighed ind i den daglige madproduktion.

Fremtidens måltidsløsning tager afsæt i de råvarer, der bruges og den måde maden bliver tilberedt på.

Samarbejdspartnere