Udbud med bæredygtige løsninger

Vi tilbyder faglig rådgivning inden for følgende områder:

  • Udarbejdelse af en kulinariske profil for kantinen
  • Udarbejdelse af metoder til vurdering af madkvaliteten
  • Beskrivelser af ønsker og krav til sortiment
  • Vurdering af den økonomiske holdbarhed inden for eksisterende rammer (driftstilskud og egenbetaling)
  • Sparring på fastsættelse af tildelingskriterier, der kan sikre kvaliteten
  • Vurdering og kommentering tilbudsgiveres udbudsmaterialer
  • Udvælgelse af leverandør